Använd denna undersökning inför avstämningsmöte med KMA. En inbjudan med uppmaning om att fylla i KMA-kollen kommer att skickas till dig.

En allmän uppföljning över KMA-arbetet i projekten. Endast projekt med en fysisk arbetsplats har skyldighet att rapportera.

Rapportering ska ske den första vardagen i månaden.