Med känsla för goda byggen

Sefab Bygg bildades 1997. Idag är vi 130 anställda och omsätter cirka 600 miljoner kronor om året. Verksamheten, som sträcker sig från Småland upp till Stockholm, styrs från huvudkontoret i Norrköping.

Vi ingår i en koncern, med den stabilitet och de samordningsfördelar det innebär. Koncernen omfattar, förutom byggbolaget, fyra fastighetsbolag samt bolaget Evakurent Uthyrning AB, som huvudsakligen bedriver uthyrning av evakueringsbostäder.

Vårt huvudkontor ligger i en av Norrköpings äldsta fastigheter. Renoveringen genomförde vi själva och var färdig december 2019 – ett bra exempel på hur vi arbetar med känsla för goda byggen.

Stöd till ungdomar och idrott

Engagemang är en av våra ledstjärnor, och det sträcker sig även bortom den kommersiella arenan. Att stötta idrott och ungdomar brinner vi lite extra för. Vi sponsrar både mindre idrottsföreningar och större klubbar som Vita Hästen hockey och IFK Norrköping.

Tillsammans med Hyresbostäder, det kommunala bostadsbolaget i Norrköping, hjälper vi också ungdomar att komma ut i yrkespraktik via CSR-program (Corporate Social Responsibility).

Hållbarhet

Läs gärna vår går hållbarhetsrapport för 2020. Du hittar dem på länken nedan: