Med känsla för goda byggen

Sefab Bygg bildades 1997. Idag är vi 150 anställda och omsätter cirka 1 miljard kronor om året. Verksamheten, som sträcker sig från Småland upp till Stockholm, styrs från huvudkontoret i Norrköping.

Vi ingår i en koncern, med den stabilitet och de samordningsfördelar det innebär. Koncernen omfattar, förutom byggbolaget, sex fastighetsbolag samt bolaget Evakurent Uthyrning AB, som huvudsakligen bedriver uthyrning av evakueringsbostäder.

Stöd till ungdomar och idrott

Engagemang är en av våra ledstjärnor, och det sträcker sig även bortom den kommersiella arenan. Att stötta idrott och ungdomar brinner vi lite extra för. Vi sponsrar både mindre idrottsföreningar och större klubbar som Vita Hästen hockey och IFK Norrköping.

Tillsammans med Hyresbostäder, det kommunala bostadsbolaget i Norrköping, hjälper vi också ungdomar att komma ut i yrkespraktik via CSR-program (Corporate Social Responsibility).