Nytt projekt: Krematoriet

Nytt projekt: Krematoriet

  • november 9, 2020

Sefab har fått i uppdrag av Svenska Kyrkan att utföra en ombyggnation, tillbyggnad samt utemiljö av Krematoriet i Norrköping. Projektet syftar till att utöka krematoriets kapacitet samt utbyte av befintlig krematorieteknik.
Förväntad byggstart är i november 2020.

Kategorier