LÄR KÄNNA SEFABS LAGUPPSTÄLLNING, DEL 1

LÄR KÄNNA SEFABS LAGUPPSTÄLLNING, DEL 1

  • augusti 23, 2021

Ronny Johansson, VD SEFAB

Över ett år har gått sedan Ronny Johansson tog över VD-rollen på SEFAB. En tid som han beskriver som inspirerande, utmanande och drivande samtidigt som det har varit en oviss tid med tanke på den pandemi som drabbat världen. Ronny är först ut i serien Lär känna SEFABs laguppställning.

HUR HAR DEN FÖRSTA TIDEN I ROLLEN SOM VD VARIT?

Det har varit en inspirerande och utvecklande period på en arbetsplats som jag trivs mycket bra på. SEFAB är ett familjärt bolag med korta beslutsvägar där ägarna hela tiden finns nära. Här finns det otroligt duktiga medarbetare med hög kompetens och lojalitet som jag inspireras av att följa. Sedan jag gjorde min första arbetsdag i bolaget 2019 är jag imponerad över det driv och engagemang som finns inom företaget samt samarbetet med våra installatörer och underentreprenörer.

Det har också varit en väldigt märklig, oviss och turbulent tid med tanke på den pandemi som drabbat oss alla, vilket tråkigt nog ledde till att vi var tvungna att säga upp många medarbetare under 2020. Nu ser vi en ljusning och vi har klarat oss igenom detta så här långt och ser väldigt positivt på 2022. Vi har fått in många projekt från sträcker sig från och med nu till år 2022, vissa projekt sträcker sig över 2022 och vi har också nya projekt som startar under 2022. Detta har vi jobbat hårt för och har trots allt som varit, med tanke på pandemin, skapat oss en tryggare framtid.

Senaste tiden har vi gjort rekryteringar av nya roller som tillsammans med befintlig personal ska stärka oss inför framtiden, det känns väldigt roligt! Bland annat har vi tillsatt rollerna partneringcoach, entreprenadingenjör och marknadsansvarig.

VAD ÄR DET STÖRSTA FOKUSET INFÖR HÖSTEN?

Vi sitter nu och jobbar med mål och strategier för bolagets framtid. Fokus är även att fortsätta rekrytera personal, utveckla befintliga samarbeten samt hitta nya spännande projekt. Löpande med detta fortsätter vi att studera omvärlden och marknaden för att hela tiden hålla oss uppdaterade.

Under hösten kommer vi att ha en intern utbildning inom vårt arbetssätt Partnering för samtliga anställda för att sprida kunskap om arbetssättet, hur vi vill och ska jobba med våra kunder och installatörer för att ytterligare stärka kvaliteten i vårt arbete.

VAD ÄR DET ROLIGASTE MED DITT JOBB?

Det är ingen tvekan om att det är medarbetarna som jag dagligen får arbeta med. Att få vara delaktig i att alla har något motiverande att arbeta med i morgon och många dagar framöver. En stor del i detta är affärer och anbudsarbetet som ligger till grund för vår huvudsyssla, att producera nytt men även bygga om befintliga fastigheter.

Jag ser fram emot att träffa alla mer i höst än vad vi kunnat göra det senaste året, både på projekten och på kontoret.

Tack Ronny för en inblick i din vardag hos SEFAB!