Hur vi arbetar

Olika typer av uppdrag fordrar olika typer av arbetsformer. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar.

Byggentreprenad i alla former

Vi utför byggnationer under alla typer av entreprenad, men främst totalentreprenad med ett helhetsansvar för projektet. I dessa fall är det vårt företag som knyter upp alla specialister, löser problemen och står som huvudansvarig gentemot uppdragsgivaren.

Polishuset i Norrköping och Cloetta Center i Linköping är ett par av de objekt vi har arbetat med i entreprenadform. ”Projektportföljen” i övrigt inkluderar industribyggnader, bilhall, butik och en stor mängd ROT-arbeten i bostäder.

Ett modernt och långsiktigt sätt att arbeta

Partnering är en allt vanligare arbetsform. Vi lockades tidigt av idén och har idag stor erfarenhet av att jobba i den här typen av samarbeten, som vi ser många fördelar med.

Poängen med partneringprojekt är de vinster som finns att hämta för alla inblandade genom nära samverkan och öppen ekonomisk redovisning i projektorganisationen. Möjligheterna till kreativa lösningar som ger hög kvalitet i arbetsmiljö och produktion ökar. Riskerna blir mindre och förutsättningarna för en bra ekonomi i projekten större, för såväl uppdragstagare som uppdragsgivare.

Några av våra större samarbeten inom partnering drivs ihop med aktörer som Lundbergs, Kungsleden, Hyresbostäder i Norrköping och Stångåstaden, som är Linköpings kommunala bostadsbolag.

Detaljplanering med fingertoppskänsla

Fram till i idag har vi utfört stambyten i totalt omkring 15 000 lägenheter. Det innebär att vi har en stor erfarenhet att luta oss mot i dessa komplexa uppdrag, som kräver både fingertoppskänsla och planering in i minsta detalj för ett så friktionsfritt genomförande som möjligt.